ÄR BAMBU GRÖNT?


MILJÖVÄNLIG

Bambuväxter håller en perfekt balans mellan syre och koldioxid genom att absorbera 35% mer koldioxid och producera 30% mer syre än motsvarande trädbestånd. En hektar bambu binder 62 ton koldioxid per år medan en hektar ungskog binder endast 15 ton.

AVKASTNING & MARKANVÄNDNING

Markanvändningen är av stor betydelse på global nivå. Hållbara metoder spelar en viktig roll eftersom de har både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Tack vare bambuns bidrag som en billig, effektiv och hållbar resurs, underlättar den pressen på markanvändningen.
Avkastning per hektar (bambu) = 60 ton
Avkastning per hektar (träd) = 20 ton
Avkastning per hektar (bomull) = 1 – 2 ton

MILJÖASPEKTER

Ur miljösynpunkt erbjuder bambu ett säkert sätt att hantera avloppsvatten genom att suga upp överskottet av näringsämnen. Bambuns rotsystem stabiliserar jorden och bidrar till att förhindra jorderosion, samtidigt som den förbättrar jorden genom att ta bort överflödigt kväve. Tack vare sin höga konsumtion av kväve så minskar den vattenföroreningar. Genom att odla och använda mer bambu, kan vi hjälpa till att bekämpa den globala uppvärmningen.

EKOLOGISK

Bambu är en naturlig produkt som är 100% biologiskt nedbrytbar i jord av mikroorganismer och solljus. Den härrör helt och hållet från växtcellulosa och behöver ingen annan bevattning för sin tillväxt annat än regn. Den växer utan bekämpningsmedel och konstgödsel, och är en utmärkt hämmare för jorderosion.