OM BAMBU


TILLVÄXT

Bambuväxten har en enastående tillväxt. Beroende på klimatförhållanden, kan de växa upp till 1 m per dag. De genomsnittliga arterna växer mellan 5-10 cm per dag och kan nå en höjd av 30 m och 15-20 cm i diameter.

HÅLLBARHET

Bambu är naturens mest förnybara och hållbara resurs. Även om den ofta anses vara ett trä, så är den botaniskt kategoriserad som ett gräs som kontinuerligt skickar upp nya skott utan att behöva återplanteras efter att den skördats. Tack vare odlingsförhållandena i så pass skilda miljöer, gör det bambuväxten till en hållbar och mångsidig resurs.

TILLGÄNGLIGHET

Med den snabba tillväxten på 1 m per dag, håller bambun rekordet som den snabbast växande växt på jorden. Den korta växtperioden gör bambun redo för skörd var 3-5 år jämfört med de kommersiella trädarternas 25-75 år.

JÄMFÖRELSE

Bambus odlingsförhållanden har många fördelar som överstiger dessa hos bomull. En mätbar skillnad är att bambuväxten endast behöver 1/3 mängd vatten jämfört med bomullen som behöver upp till 20 000 liter för att producera 1 kg bomull. Med tanke på att 73 % av den globala bomullsskörden kommer från bevattnade arealer, krävs en stor mängd bekämpningsmedel och herbicider för att bibehålla bomullens tillväxt. Bambu däremot kräver endast en liten till ingen mängd kemikalier för sin tillväxt.